Karin

Pedigree
1° Sohken Female
Ryuujinmei Go Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 12-169
Korea
Sire
Ryuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 09-1280
Japan
G. Sire
Meiyosho
Seihou Go Miyagi Fujiwara
Akiho 05-296
Japan
G. G. Sire
Ryouun Go Mamurokawa Suzumoto
Akiho 98-2471
Japan
G. G. Dam
Fujimine Go Iinogawa Itou Kensha
Akiho 04-704
Japan
G. Dam
Makome Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 07-220
Japan
G. G. Sire
Goukai Go Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 06-402
Japan
G. G. Dam
Koukahime Yakushitou
Akiho 04-2181
Japan
Dam
Mori No Torame Go Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 09-814
Japan
G. Sire
Tora No Seiwamaru Go Ishinoda
Akiho 07-1553
Japan
G. G. Sire
Goukai Go Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 06-402
Japan
G. G. Dam
Mori No Nanahime Go Sendai Okuyama Kensha
Akiho 06-139
Japan
G. Dam
Kouka Go Miyagi Kozaki Kensha
Akiho 07-2025
Japan
G. G. Sire
Unryu Go Raimokusou
Akiho 05-189
Japan
G. G. Dam
Koukahime Yakushitou
Akiho 04-2181
Japan